Hopp til hovedinnhold
Abonner på Alle

Alle

Ny kommune - kva no? Debatt i biblioteka

Buss
Korleis kan vi koma oss på kryss og tvers i kommunen? Kva med kollektivtransporten? Må alle innom Straume for å komma seg frå nord til sør? Korleis kan vi sørga for at ungdommane våre kjem seg trygt heim på kveldane? Skapar vi meir forureining og trafikk når nokre tenester blir sentraliserte? Klarer vi å halda nullvekstmålet? Kan vi skapa meir trafikk på digitale tenester i staden for på vegane? Bli med på debatten!

Sider

Abonner på Alle