Hopp til hovedinnhold
Prisar og gebyr

Gebyr 

Purring: 25 kr

Erstatning av tapte bøker

Bøker for vaksne

300,00

Bøker for barn

200,00

Tidsskrift

75,00

DVD/cd-plate

200,00

Særleg verdifulle bøker eller billigbøker, deler av verk og

anna spesielt materiale vil bli vurdert særskilt.

Lånarar med uteståande gebyr kan sperrast for vidare lån til gebyret er betalt.

Kopiering

Svart/kvitt enkelsidig: A4: 2 kr,  A3: 3 kr
Svart/kvitt dobbeltsidig: A4: 4 kr,   A3:  6 kr

Farge enkeltsidig: A4: 5 kr,  A3: 10 kr.
Farge dobbeltsidig: 10 kr, A3: 20 kr

Attesterte kopier

A4: 3 kr
A3: 4 kr

Scanning til epost

1 kr. pr. side

Tapt lånekort:

10 kr