Hopp til hovedinnhold
Facebook

Obs! Onsdag 11. desember stenger Fjell folkeboksamling kl. 14.00

Personvern

Biblioteket har inntil ein månad på seg til å svare på krav i slike saker.

Personvernerklæring

Som verksemd har biblioteket plikt til å handsame personopplysingar på ein open måte. Det inneber at vi skal gi forståeleg informasjon om korleis vi handterer slike opplysingar. Personvernerklæringa vår finn du her