Hopp til hovedinnhold
Priser og gebyrer

Askøy folkebibliotek

Varsel og overdagssatser (fra 1.1.2014)

Overdagspenger gjelder pr. varsel, ikke per bok.

Innlån fra andre bibliotek: Dagen  etter forfall - kr. 35,-
Deretter 1 uke mellom varsler (samme priser som for materiale fra vår egen samling).

Materiale fra vår egen samling:
1. varsel 2 uker etter forfall - kr. 35,-
2. varsel 4 uker etter forfall - kr. 70,-
3. varsel 6 uker etter forfall - kr. 100,-
4. varsel 8 uker etter forfall - Regning.

Pr. 1.1.2014 er maksimalt purregebyr satt til kr. 100,-

Aldersgrensen for overdagspenger er 18 år. 
For barn under 18 år sendes regning etter 3 gebyrfrie varsler.