Hopp til hovedinnhold
For skular og barnehagar

Klasse- og gruppebesøk

Vi tar gjene imot klasser, barnehagegrupper o.l. Ta kontakt med oss på førehand på bibliotek@fjell.kommune.no eller
tlf 55 09 69 10

Pedagogisk avdeling

Pedagogisk avdeling finn du bakerst i folkeboksamlinga. Det er stadig trong for god og oppdatert skulefagleg kompetanse - like vesentleg er innsikt i og kunnskap om kva som fører til læring. På pedagogisk avdeling finn du inspirasjon og ideer som kan vere til nytte i ditt daglege arbeid med born i skule eller barnehage. Sjå meir her