Hopp til hovedinnhold
Facebook
Digitalt

Ebokbib

Ebokbiblogo

Her finn du også ei liste med dei mest vanlege spørsmål til det nye systemet for ebøker

Vil du heller sjå rettleiinga på film?

 

Andre digitale tilbod

Bokhylla.no

Nasjonalbiblioteket skannar bøker og legg ut i fulltekst så du kan lesa på PC, lesebrett eller andre datamaskiner. Her er det fri tilgang for alle som sit på Internett i Noreg. Bøker av forfattarar som døydde for 70 år sidan eller meir kan du stort sett laste ned til di eiga maskin, medan nyare bøker berre kan lesast på sjølve nettstaden.

Aviser frå NB Digital

Nasjonalbiblioteket skannar òg gamle aviser, mellom anna er Stavanger Aftenblad mellom dei avisene som er komne lengst tilbake i tid. Denne tenesta er førebels på prøvestadiet, du har tilgang på biblioteket sine PC-ar eller trådlaust nett.

Bokselskapet.no

Ca 100 norske klassikere for gratis nedlasting. I tillegg til tekstene finnes det presentasjoner av titlene, forfatterbiografier og en tidslinje. 

Store Norske Leksikon / Norsk Nettleksikon

Dette er den digitale utgåva av Kunnskapsforlaget sitt leksikon. I tillegg til Store Norske Leksikon inneheld nettstaden to viktige ressursar: Norsk Biografisk Leksikon og Store Medisinske Leksikon. Leksikonet er under utvikling, du kan hjelpa til med redigering. Fri tilgang.
 

Wikipedia på NynorskBokmål og Engelsk

Wikipedia er eit nettleksikon som er oppstått som eit gigantisk dugnadsprosjekt. Både ekspertar, gode amatørar og ikkje fullt så gode amatørar er med og redigerer. Dette er både ein styrke og svakheit ved leksikonet, men det er gode rutinar som plukkar vekk reine sabotasjeforsøk. I motsetnad til andre leksikon blir kontroversielle artiklar merka slik at lesaren blir oppmoda til å  til å lesa kritisk. Språkvariasjonen er òg ein styrke, går du inn på ein artikkel kan du sjå alle språk han finst på og sjekka dei språka du kan.

Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern

Digitalt fagbibliotek innen barne- og familievern. Noe av innholdet krever innlogging.

OnlineProgrammingBooks.com:

Gratis e-bøker innen dataprogrammering.

Lovdata

Lovtekster i fulltekst, både nye og gamle.

Helsebiblioteket

Digitalt fagbibliotek innen medisin og helse.

 

lydbok

Lydbøker

Vi skal etterhvert tilby utlån av e-lydbøker, men til da kan du prøve disse mulighetene:

Ordflyt.no

ca 150 lydbøker kan lastes ned. Prøveprosjekt som foreløpig er gratis.

NRK.no:

radiosendinger fra NRK som podkast

Librivox

et frivillig internasjonalt prosjekt der alle kan lese inn og publisere lydbøker, som kan benyttes fritt. Flere språk.