Hopp til hovedinnhold
Facebook
Digitalt

ebokbib

Korleis låne e-bøker?

 

1. Last ned appen eBokBib frå App Store eller Google Play
2. Logg inn med lånenummer og pinkode frå biblioteket
3. Finn e-bøker, last ned og les

Treng du hjelp?

 

Last ned fyldig rettleiing for eBokBib

Sjå svar på vanlege spørsmål

Dersom du ikkje lykkast med å låne e-bøker i appen, så ta kontakt med ditt lokale bibliotek for å få hjelp.

 

Nye nasjonale utlånsreglar

Dei nye nasjonale reglane gjer det mykje dyrare for bibliotek å låne ut nye e-bøker, noko som får konsekvensar for innkjøpspolitikken vår. Nye e-bøker er i denne samanhengen e-bøker som er utgitt for mindre enn to år sidan. Med ein gong denne toårsgrensa vert passert, blir alle titlane tilgjengelege for lånarane.

 
Breiare utval
Du som lånar får tilgang til mange fleire e-bok-titlar enn tidlegare. Over 7500 av desse titlane er bøker som vart utgitt for meir enn to år sidan, og som difor ikkje har like stort salspotensial lenger. For desse titlane er du ikkje avhengig av at biblioteka har valt å kjøpe dei inn. Heile basen med «eldre» e-bøker er tilgjengelege, og det er lånarane som bestemmer kven av desse titlane biblioteket betaler for når dei vel kva dei vil låne. Sjølv om bøkene ikkje lenger er nye, er dei framleis like gode. Lån ei av dei du aldri rakk lese medan ho var ny!
 
Lån ei digital lydbok
Vi veit at mange av brukarane våre har venta lenge på at vi skal begynne å låne ut digitale lydbøker, og no kan vi endeleg gjere det. Utvalet er førebels svært lite, men vi er i gang!
 
Lengre ventelister på det nyaste
Fordi det har blitt mykje dyrare for biblioteka å låne ut nye e-bøker, må vi kjøpe inn færre nye titlar og færre lisensar/eksemplar av kvar enkelt tittel. Dette vil truleg føre til at du må vente lenger om det er det nyaste og mest etterspurde du vil låne.
 
Oppdater eBokBib til versjon 4
Det systemet vi nyttar til utlån av e-bøker er eBokBib-appen. Du finn den nyaste versjonen i AppStore eller GooglePlay der du lastar ned dei andre appane dine. Du må ta i bruk den nyaste versjonen for å få tilgang til det breie utvalet av eldre utgjevingar og dei digitale lydbøkene biblioteka i Hordaland har kjøpt inn.
 
Nye funksjonar
• Du kan velje å lagre titlar du låner i historikken din.
• Du kan lagre bøker i ei huskeliste når du finn noko du vil låne seinare. Denne huskelista holder av ein plass i reserveringskøen for deg, slik at du kjem lenger fram i køen når du seinare flytter boka frå huskelista til reserveringslista (om det er venteliste på boka).

 

Andre digitale tilbod

Bokhylla.no

 

Nasjonalbiblioteket skannar bøker og legg ut i fulltekst så du kan lesa på PC, lesebrett eller andre datamaskiner. Her er det fri tilgang for alle som sit på Internett i Noreg. Bøker av forfattarar som døydde for 70 år sidan eller meir kan du stort sett laste ned til di eiga maskin, medan nyare bøker berre kan lesast på sjølve nettstaden.

Aviser frå NB Digital

 

Nasjonalbibliotekets avissamling er så godt som komplett fra 1763 og fram til i dag. Samlingen består av ca 50 000 bind, og inneholder både riksaviser og lokalaviser. Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen og du kan søke i det digitaliserte materialet hjemmefra. Klikk her for mer informasjon.

Bokselskapet.no

 

Ca. 100 norske klassikere for gratis nedlasting. I tillegg til tekstene finnes det presentasjoner av titlene, forfatterbiografier og en tidslinje. 

Store Norske Leksikon / Norsk Nettleksikon

 

Dette er den digitale utgåva av Kunnskapsforlaget sitt leksikon. I tillegg til Store Norske Leksikon inneheld nettstaden to viktige ressursar: Norsk Biografisk Leksikon og Store Medisinske Leksikon. Leksikonet er under utvikling, du kan hjelpa til med redigering. Fri tilgang.
 

Wikipedia på NynorskBokmål og Engelsk

 

Wikipedia er eit nettleksikon som er oppstått som eit gigantisk dugnadsprosjekt. Både ekspertar, gode amatørar og ikkje fullt så gode amatørar er med og redigerer. Dette er både ein styrke og svakheit ved leksikonet, men det er gode rutinar som plukkar vekk reine sabotasjeforsøk. I motsetnad til andre leksikon blir kontroversielle artiklar merka slik at lesaren blir oppmoda til å lesa kritisk. Språkvariasjonen er òg ein styrke - går du inn på ein artikkel kan du sjå alle språk han finst på og sjekka dei språka du kan.

Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern

 

Digitalt fagbibliotek innen barne- og familievern. Noe av innholdet krever innlogging.

OnlineProgrammingBooks.com:

 

Gratis e-bøker innen dataprogrammering.

Lovdata

 

Lovtekster i fulltekst, både nye og gamle.

Helsebiblioteket

 

Digitalt fagbibliotek innen medisin og helse.

 

lydbok

Lydbøker

 

Vi har tilgjengeleg eit avgrensa tal e-lydbøker, men du kan og prøve disse mulighetene:

Ordflyt.no

 

Ca. 150 lydbøker kan lastes ned. Prøveprosjekt som foreløpig er gratis.

NRK.no:

 

Radiosendinger fra NRK som podkast.

Librivox

 

Et frivillig internasjonalt prosjekt der alle kan lese inn og publisere lydbøker, som kan benyttes fritt. Flere språk.