Hopp til hovedinnhold
Facebook

OBS!   Sommaropningtid?
Klikk på biblioteket ditt
​i tabellen med opningstider over.

Digitalt

Ebokbib

Ebokbiblogo

Det har kome nye, nasjonale reglar for utlån av e-bøker frå 2018. Dette har nokre konsekvensar for tilbodet i biblioteka i Hordaland, mellom anna at vi no endeleg kan tilby utlån av e-lydbøker. Hugs å oppdatera til siste versjon av appen, slik at du får med deg det nye tilbodet!


Nye nasjonale utlånsreglar
Dei nye nasjonale reglane gjer det mykje dyrare for bibliotek å låne ut nye e-bøker, noko som får konsekvensar for innkjøpspolitikken vår. Nye e-bøker er i denne samanhengen e-bøker som er utgitt for mindre enn to år sidan. Med ein gong denne toårsgrensa vert passert, blir alle titlane tilgjengelege for lånarane.
Breiare utval
Du som lånar får tilgang til mange fleire e-bok-titlar enn tidlegare. Over 7500 av desse titlane er bøker som vart utgitt for meir enn to år sidan, og som difor ikkje har like stort salspotensial lenger. For desse titlane er du ikkje avhengig av at biblioteka har valt å kjøpe dei inn. Heile basen med «eldre» e-bøker er tilgjengelege, og det er lånarane som bestemmer kven av desse titlane biblioteket betaler for når dei vel kva dei vil låne.
Sjølv om bøkene ikkje lenger er nye, er dei framleis like gode. Lån ei av dei du aldri rakk lese medan ho var ny!
Bokforsider
Bøker som var populære for kort tid sidan
Populære bøker
 
 
Lån ei digital lydbok
 
Vi veit at mange av brukarane våre har venta lenge på at vi skal begynne å låne ut digitale lydbøker, og no kan vi endeleg gjere det. Utvalet er førebels svært lite, men vi er i gang!
 
Lengre ventelister på det nyaste
Fordi det har blitt mykje dyrare for biblioteka å låne ut nye e-bøker, må vi kjøpe inn færre nye titlar og færre lisensar/eksemplar av kvar enkelt tittel. Dette vil truleg føre til at du må vente lenger om det er det nyaste og mest etterspurde du vil låne.
Oppdater eBokBib til versjon 4
Det systemet vi nyttar til utlån av e-bøker er eBokBib-appen. Du finn den nyaste versjonen i AppStore eller GooglePlay der du lastar ned dei andre appane dine. Du må ta i bruk den nyaste versjonen for å få tilgang til det breie utvalet av eldre utgjevingar og dei digitale lydbøkene biblioteka i Hordaland har kjøpt inn.
Nye funksjonar
•Du kan velje å lagre titlar du låner i historikken din.
•Du kan lagre bøker i ei huskeliste når du finn noko du vil låne seinare. Denne huskelista holder av ein plass i reserveringskøen for deg, slik at du kjem lenger fram i køen når du seinare flytter boka frå huskelista til reserveringslista (om det er venteliste på boka).

 

Andre digitale tilbod

Bokhylla.no

Nasjonalbiblioteket skannar bøker og legg ut i fulltekst så du kan lesa på PC, lesebrett eller andre datamaskiner. Her er det fri tilgang for alle som sit på Internett i Noreg. Bøker av forfattarar som døydde for 70 år sidan eller meir kan du stort sett laste ned til di eiga maskin, medan nyare bøker berre kan lesast på sjølve nettstaden.

Aviser frå NB Digital

Nasjonalbibliotekets avissamling er så godt som komplett fra 1763 og fram til i dag. Samlingen består av ca 50 000 bind, og inneholder både riksaviser og lokalaviser.

Digitale aviser

Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen og du kan søke i det digitaliserte materialet her

Hele samlingen er tilgjengelig på lesesal i Nasjonalbiblioteket.
Noen aviser kan også vises fram gratis i alle norske bibliotek . Les om tilgangsrettigheter her.

Aviser på mikrofilm

Nasjonalbiblioteket har de fleste årganger av norske aviser på mikrofilm. Disse er tilgjengelige ved Nasjonalbibliotekets lesesal i Oslo. Brukere andre steder i landet kan bestille mikrofilm via sitt lokale bibliotek.
En del årganger av utenlandske aviser eies i original, mens noen er på mikrofilm.

Vi søker alltid å hindre unødig slitasje på originalmaterialet, da dette finnes kun i ett eksemplar, og er uerstattelig. Vi ønsker derfor fortrinnsvis å benytte oss av mikrofilm og allerede skannede eksemplarer der det er mulig. Det vil si at vi i utgangspunktet begrenser skanning fra originalavis til prosjekter som krever fotokvalitet – eksempelvis illustrasjoner til bokutgivelser, utstillinger og lignende formål.

Finn det du leter etter

For hjelp og veiledning med å finne det du leter etter, kan du ta kontakt med ditt lokale bibliotek, Veiledningen på Nasjonalbiblioteket eller bestille fra Nasjonalbibliotekets avistjeneste .

Det er per i dag fire forskjellige alternativer for bestilling av avismateriale:

  1.  Tilgang i bibliotek.

  2.  Papirutskrift (lesbar kvalitet).

  3.  Digital fil fra scannet materiale (lesbar kvalitet).

  4.  Avfotografering av originalavisen.

For å motta digitale filer: Innhent tillatelse fra rettighetshaver

For å motta digitale filer (skann) fra aviser som er nyere enn 1920, må det innhentes tillatelse fra rettighetsinnehaver. Ta kontakt med avisen(e) det gjelder – for eksempel per telefon, og bekreft tillatelsen på bestillingsskjemaet, eller eventuelt per e-post til Avistjenesten.

Vi jobber for tiden med å innhente tillatelse til dette på vegne av våre bestillere, foreløpig har vi kun dette fra Dagsavisen/Arbeiderbladet.

Bestille

Nasjonalbiblioteket leverer analoge og digitale kopier av avisartikler og avissider. For digitale kopier fra årganger nyere enn 1922 må bestiller innhente tillatelse fra rettighetshaver i forkant.

Bestill via skjemaet her

Priser

  *   Søk i avistjenesten • GRATIS

  *   Tilgang i norske bibliotek • GRATIS

  *   Mikrofilmlån til bibliotek • GRATIS

  *   Digital fil i lesbar kvalitet • Kr. 75 i ekspedisjonsgebyr + 12,50 per side (inkl. mva.)

  *   Papirutskrift i lesbar kvalitet • Kr. 75 i ekspedisjonsgebyr + 12,50 kr. per side (inkl. mva.)

  *   Digital fil i fotokvalitet • Kr. 435 (inkl. mva.)

Avisbestillinger sendes avis@nb.no eller ring  75 12 11 32

Bokselskapet.no

Ca 100 norske klassikere for gratis nedlasting. I tillegg til tekstene finnes det presentasjoner av titlene, forfatterbiografier og en tidslinje. 

Store Norske Leksikon / Norsk Nettleksikon

Dette er den digitale utgåva av Kunnskapsforlaget sitt leksikon. I tillegg til Store Norske Leksikon inneheld nettstaden to viktige ressursar: Norsk Biografisk Leksikon og Store Medisinske Leksikon. Leksikonet er under utvikling, du kan hjelpa til med redigering. Fri tilgang.
 

Wikipedia på NynorskBokmål og Engelsk

Wikipedia er eit nettleksikon som er oppstått som eit gigantisk dugnadsprosjekt. Både ekspertar, gode amatørar og ikkje fullt så gode amatørar er med og redigerer. Dette er både ein styrke og svakheit ved leksikonet, men det er gode rutinar som plukkar vekk reine sabotasjeforsøk. I motsetnad til andre leksikon blir kontroversielle artiklar merka slik at lesaren blir oppmoda til å  til å lesa kritisk. Språkvariasjonen er òg ein styrke, går du inn på ein artikkel kan du sjå alle språk han finst på og sjekka dei språka du kan.

Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern

Digitalt fagbibliotek innen barne- og familievern. Noe av innholdet krever innlogging.

OnlineProgrammingBooks.com:

Gratis e-bøker innen dataprogrammering.

Lovdata

Lovtekster i fulltekst, både nye og gamle.

Helsebiblioteket

Digitalt fagbibliotek innen medisin og helse.

 

lydbok

Lydbøker

Vi har tilgjengeleg eit avgrensa tal e-lydbøker, men du kan og prøve disse mulighetene:

Ordflyt.no

ca 150 lydbøker kan lastes ned. Prøveprosjekt som foreløpig er gratis.

NRK.no:

radiosendinger fra NRK som podkast

Librivox

et frivillig internasjonalt prosjekt der alle kan lese inn og publisere lydbøker, som kan benyttes fritt. Flere språk.