Hopp til hovedinnhold
gitar

Ord i Spreke spor

Publisert av: bente.fosse
Lagt ut: 26 august, 2014 - 21:42
Nyhetstype:
Bibliotek:

gitar2Storevarden

Sund folkebibliotek har søkt midlar frå ulike aktørar til det toårige prosjektet «Ord i spreke spor». Nasjonalbiblioteket har alt løyvd kr 250.000
og Hordaland fylkeskommune bidreg med kr 30.000. I tillegg er det søkt midlar frå andre sponsorar.
Det toårige prosjektet koplar fysisk aktivitet til natur-, kultur-, og litteraturopplevingar. Det lokale turlaget er ein sentral samarbeidspart.
Målet for prosjektet er å kople fysisk aktivitet til natur-, kultur-, og litteraturopplevingar. Ein ynskjer finne nye samarbeidsmodellar og nye formidlingsformer ved m.a. å utforske det potensiale som finnast i dei frivillige organisasjonane i kommunen. Ein sentral samarbeidspartnar er det lokale turlaget. Prosjektet er todelt med fokus på ei kulturløype første året og ein turapp andre året.
Arbeidet med kulturløypa er godt i gang. Denne skal ha særleg fokus på Johannes Kleppevik si dikting

Turløypa startar ved Stranda skule. Skuleelevar og barnehagebarn vil få ei løype som vil f og formidling av kystkultur.orundre og glede og innby til eigen aktivitet som til dømes LandArt – kunst av midlertidig karakter laga av det ein finn i naturen.