Hopp til hovedinnhold
Språktre

Språkkafè

ons, 28/02-2018 13:00 til 14:30
- Gratis

Calendar

28
feb
Varer til: 28 februar
Forfatter: Trude
Brukarnivå:
Kategori:
Genre:

Språkkaféen er eit tilbod der flyktningar og innvandrarar trenar på norsk språk i ein uformell samanheng. Vi legg mest vekt på munnleg norsk og daglegtale. Vanlege aktivitetar på norsktreninga er å lesa aviser, diskutera,  høyra på radio, driva med rollespel, jobba med grammatikk og gå gjennom vanlege feil, dialekt, slang, ord og uttrykk. Aktiviteten fungerer godt som eit  tillegg til ordinær norsk-undervisning.

Norwegian language café is a meeting place  where refugees and immigrants can learn Norwegian in an informal setting.

Common activities at Norwegian lessons include reading newspapers, discussing issues, listening to the radio, role play, working with grammar and reviewing common errors, dialects, slang, words and expressions. The activities provide an excellent supplement to standard Norwegian lessons.

Arrangør: Fjell frivilligsentral, Fjell vaksenopplæring og Fjell folkeboksamling i samarbeid med Fjell Røde Kors