Hopp til hovedinnhold
Språkkafe

NORSKTRENING PÅ BIBLIOTEKET I SUND

lør, 09/12-2017 14:00
- Gratis

Calendar

9
des
Varer til: 9 desember
Forfatter: Karivar
Brukarnivå:
Kategori:

Norsktrening for fremmedspråklige på Sund Folkebibiliotek, Sund Senter, Skogsvåg - 2017.

 

Norwegian training!
Come join us at Sund Bibliotek, Sund Senter

Norsktrening

Norsktrening er et lavterskeltilbud der flyktninger og innvandrere trener på norsk språk i en uformell sammenheng.

Det å kunne norsk er avgjørende for å få et godt og verdig liv i Norge. Mange flyktninger og innvandrere tilbringer sine første måneder og år i Norge uten å få praktisert og utviklet norsk i dagliglivet. Røde Kors norsktrening er gruppebaserte, uformelle og sosiale treff der man får mulighet til å praktisere norsk og styrke kunnskapen sin. Det legges mest vekt på muntlig norsk og dagligtale.

Vanlige aktiviteter på norsktreningen er å lese aviser, diskutere, lage presentasjoner, høre på radio, drive med rollespill, jobbe med grammatikk og gå gjennom vanlige feil, dialekt, slang, ord og uttrykk. Aktiviteten fungerer godt som et supplement til ordinær norskundervisning.

Norsktrening er spesielt viktig for personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å følge ordinær norskundervisning. Noen har kanskje mistet retten til gratis norskopplæring eller har store omsorgsoppgaver. Andre har kommet til Norge uten å kunne lese eller skrive. Når veien fram til målet virker lang, kan møtet med et medmenneske som bryr seg og engasjerer seg være avgjørende.

 

English version:

Norwegian lessons

Norwegian lessons make up a low-threshold arrangement where refugees and immigrants can learn Norwegian in an informal setting.

The ability to speak and understand Norwegian is crucial to enjoying a good, dignified life in Norway. Many refugees and immigrants spend their first months and years in Norway without any opportunity to speak and learn Norwegian in their everyday lives. The Red Cross Norwegian lessons take the form of group-based, informal and social get-togethers where participants are given the chance to practise and develop their Norwegian language skills. The lessons are principally focused on spoken Norwegian and everyday language.

Common activities at Norwegian lessons include reading newspapers, discussing issues, preparing presentations, listening to the radio, role play, working with grammar and reviewing common errors, dialects, slang, words and expressions. The activities provide an excellent supplement to standard Norwegian lessons.

Red Cross Norwegian lessons are particularly important for people who, for one reason or another, find it difficult to keep up with ordinary Norwegian classes. Some may have lost their entitlement to free Norwegian lessons, or they may have to spend more time caring for relatives. Others may have come to Norway without being able to read or write. When the path to the goal seems long, meeting a fellow human being who shows genuine care and commitment can make all the difference.