Hopp til hovedinnhold
Angst og depresjon

Mørketid

ons, 17/01-2018 19:00
- Gratis

Calendar

17
jan
Varer til: 17 januar
Forfatter: Trude
Brukarnivå:
Kategori:
Genre:

Fjell folkeboksamling vil i første halvdel av 2018  arrangera to ulike temakveldar kring psykisk helse. For fyrste kvelden er temaet angst og depresjon.

Program

"Angst og depresjon – forebygging og tidlig intervensjon".
Innlegg av kommunepsykologane Gro Berge og Runa Kongsvik frå Fjell.
Angst og depresjon er for folkesjukdommar å rekna, og mild til moderat psykisk liding er den vanligste årsaka til redusert arbeidsevne, sjukefråver og uføretrygd i Norge. Kostnadane er store, både for samfunnet og enkeltmennesket. Korleis kan ein førebygga og behandla angst og depresjon?
Kommunepsykologene vil snakka om førebygging og tidleg behandling av lidingane, og kva du kan gjera for å hjelpe deg sjølv!

​Pause

Innlegg ved erfaringskonsulent Solveig Bartun Rob. Ein erfaringskonsulent er ein person med eigen erfaring med psykiske helseplager anten som pasient eller pårørande. Erfaringskonsulenter jobbar på system og individnivå i norsk helsevesen

 

Arrangementet er eit gratis tilbod for: 

- alle interesserte
- pasientar/brukarar 
- pårørande
- tilsette
- helsepersonell
- studentar

Det blir enkel servering. Alle er velkomne!                          

Arrangementrekkja er eit samarbeid mellom   Hordaland fylkeskommune, Helse Bergen, Mental helse og Fjell kommune

Logo HFKHelse BergenMental helse